Tập huấn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2014

Nhà trường và ban chỉ đạo lớp học đã xét công nhận, cấp giấy chứng nhận cho 62 học viên tham gia lớp học.

Sáng ngày 11/8/2014, Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2014 cho các học viên là các đồng chí làm công tác văn phòng cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các ban đảng, khối đoàn thể, mặt trận và một số đơn vị cấp tỉnh. Lớp học diễn ra trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung về nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, bao gồm 8 chuyên đề về: Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội các cấp; trao đổi về đề cương báo cáo kiểm điểm; trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội; quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy; kỹ thuật biên tập văn bản; công tác thông tin phục vụ cấp ủy; một số vấn đề công tác nội chính.

Từ những kiến thức tiếp thu được qua các chuyên đề và những trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn, sẽ giúp các học viên nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, phục vụ thiết thực cho công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tin Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email