HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN

Chương trình:

Ngày 20-21/10/2023: Trưng bày sản phẩm liên quan Hội thảo

Ngày 21/10/2023:

08h00: Tham quan các địa điểm Thái Y Viện

13h00: Hội thảo khoa học

Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Kiểm tra lại

TIN BUỒN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng …