141 đề tài tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020

     Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020 (Cuộc thi), ngày 07/7/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiến hành họp để nghe báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động và triển khai kế hoạch triển lãm, chấm thi các đề tài tham gia dự thi.

     Năm nay tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Covid – 19, nhưng với nỗ lực và cố gắng trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động, số lượng đề tài đăng ký tham gia là 141 đề tài, tăng 14 đề tài so với năm 2019.

     Trong đó: Tiểu học: 25 đề tài chiếm 17,7%; THCS: 55 đề tài chiếm 39%; THPT: 60 đề tài chiếm 42,6%; Cao đẳng: 01 đề tài chiếm 0,7%. Số đề tài do BTC cấp huyện, thị xã, thành phố giới thiệu: 104 đề tài chiếm 73,8%; Số đề tài do các Trường THPT giới thiệu không qua BTC cấp huyện, thị xã, thành phố: 37 đề tài chiếm 26,2%. Các đơn vị lần đầu tiên tham gia, cụ thể: Trường THPT Đặng Trần Côn có 03 đề tài; các trường THPT Nguyễn Sinh Cung, THPT Tố Hữu, CĐ Công Nghiệp Huế mỗi đơn vị tham gia 01 đề tài. Các đề tài tham gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu để phòng chống dịch Covid-19 là 07 đề tài chiếm 5%.

     Ban Tổ chức đã quyết định thành lập 04 hội đồng chấm thi chuyên ngành bao gồm: Lĩnh vực ghép gồm Đồ dùng dành cho học tập và Phần mềm tin học; Sản phẩn thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ và Giải pháp  bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

CẨM LAI
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email